selected press clippings home
 
 
elle france - october 2006
art actuel - november/december 2006
arte al día internacional - nº117
le figaro france amérique - february 2007
paris art.com- march 2007
a nous paris - mayo 2007
crítica digital - may 2008
la fuga - july 2008
G7 online - july 2008
the argentimes - july 2008
arte al día internacional - nº134